NABÓR PROJEKTÓW NA CROSSCURRENTS DOC FUND

Do 30 listopada można przesyłać swoje zgłoszenia do CrossCurrents Doc Fund, działającego przy festiwalu Hot Docs. Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów społecznie zaangażowanych.

CrossCurrents Doc Fund to fundusz oferujący dotacje produkcjom opowiadającym o marginalizowanych lub wykluczonych społecznościach. Fundusz chce wesprzeć szczególnie tych twórców, których z tematyką projektu łączy osobista więź i doświadczenia.

CrossCurrents Doc Fund finansowany jest przez R&M Lang Foundation, a zarządzany przez HotDocs. Grant w wysokości 10 tys. dolarów kanadyjskich otrzyma jeden spośród zgłoszonych projektów. Ta kwota może stanowić nawet 100% budżetu filmu. Zgłoszony projekt musi być  niskobudżetowym (nie więcej niż 100 tys. dolarów kanadyjskich), krótko bądź średniometrażowym (od 5 do 40 minut) dokumentem. Do funduszu mogą aplikować twórcy z całego świata, nie starsi jednak niż 35 lat i nie posiadający w swoim dorobku reżyserskim więcej niż trzech profesjonalnych filmów.

Więcej informacji dotyczących CrossCurrents Doc Fund, zasady aplikacji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej funduszu.