„WIĘZI” ORAZ "KSIĄŻĘ I DYBUK" NAGRODZONE W MIŃSKU

10 listopada zakończył się Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Listapad” w Mińsku. Wcześniej rozdano nagrody m.in. w konkursie studenckim, w którym tytuł Best Film przypadł filmowi „Więzi” Zofii Kowalewskiej. Natomiast w konkursie filmów dokumentalnych Diploma Award przypadło filmowi "Książę i dybuk" Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego.

Minsk International Film Festival Listapad jest organizowany od chwili odzyskania niepodległości przez Białoruś w 1994 roku.

Jedną z sekcji festiwalu jest Międzynarodowy Konkurs Filmów Studenckich. W tym roku nagroda trafiła do Zofii Kowalewskiej za jej film "Więzi", który został uznany najlepszym dokumentem studenckim festiwalu. Jury doceniło film za pokazanie skomplikowanej ludzkiej relacji, przy zachowaniu jednocześnie radości i pogody ducha.

Więzi” opowiadają o czterdziestej piątej rocznicy małżeństwa. Barbara i Zdzisław mogliby być z siebie dumni, gdyby nie fakt, że mąż na osiem lat opuścił żonę dla kochanki. Jednak teraz wspólnie spędzają starość – choć, jak twierdzi Barbara, gdyby nie chore nogi Zdzisław dalej „wierzgałby po Krakowie”. Mimo dawnej urazy, codziennych problemów z rachunkami, zajętą łazienką i przestawianiem mebli, łączy ich trudna do zdefiniowania więź.

Natomiast nagroda w konkursie filmów dokumentalnych trafiła do "Księcia i dybuka" Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego. 

"Książę i dybuk" próbuje odpowiedzieć na pytanie: Kim naprawdę był książę Michał Waszyński? Cudownym dzieckiem kina, przebiegłym oszustem, czy człowiekiem, który nieustannie mylił iluzję filmu z rzeczywistością? “Książę i dybuk” to filmowa podróż śladami człowieka – kameleona, który uciekając przed duchem nietolerancji nieustannie zmieniał własną tożsamość, negując swoje żydowskie pochodzenie i ukrywając homoseksualizm.

Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie festiwalu.