Stefan Łazarski

Urodził się w Krakowie w 1984 roku. Studiował iberystykę, potem socjologię, w końcu reżyserię w PWSFTviT w Łodzi. Ukończył kurs Dramaturgia w montażowni na Midpoint przy szkole filmowej FAMU w Pradze, brał udział także w masterclassach przy szkole filmowej VGIK, przy festiwalu Werkleitz w Niemczech oraz w Bratysławie w czasie Visegrad Film Forum. Zrealizował dziesięć krótkometrażowych filmów fabularnych i dokumentalnych, wśród nich półgodzinny film dyplomowy „Thumbs up”, który ukończony w czerwcu 2014 wyświetlany był już na kilku festiwalach filmowych. „Thumbs up” realizowany był we Włoszech z tym samym operatorem, Filipem Drożdżem, z którym Stefan pracował także przy „Paryżance”.